לימודים אקדמאים

.

חברת ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ, חברת בת של קבוצת עידן, חתמה הסכם לשת"פ עם בית הספר להנדסת בטיחות אש באוניברסיטת מרילנד ארה"ב ובשת"פ עם איגוד המהנדסים

.לפתיחת לימודי הנדסת בטיחות אש בישראל

©  2017 Eidan Group Ltd, Rishon Le Zion.