E One Inc

 יעוץ, מכירה ואחזקה שוטפת לרכבי כבוי והצלה, נציגים בלעדיים של חברת

E One Inc עידן בטיחות מהנדסים מייצגת בלעדית את חברת

 .משנת 1983 וכיום, מתחזקים רכבי כיבוי אש, מספקים את הרכבים לרשויות המקומיות, לשירותי הכבאות, לרשות שדות התעופה ולמשרד הבטחון

.לחברה מערך אחזקה ושרות בבית הלקוח

שירות לרכבי כיבוי והצלה

רכבים ייחודיים לרשות שדות התעופה 

רכבי כיבוי משולבים סולם פלטפורמה