חקירת שריפות וחוות דעת

ניתוח אירועי שריפה

בניית מודל אש

איתור מוקדי השריפה

שחזור הגורמים והסיבות שגרמו לשריפה

הכנת דוחות וחוות דעת לחברות ביטוח ובתי משפט. מתן עדות מומחה

ניתוח אירועי שריפה

בניית מודל אש

איתור מוקדי שריפה