יעוץ ומכירה של רכבי כבוי והצלה, נציגים בלעדיים של חברת

.