E One Inc 

 יעוץ, מכירה ואחזקה שוטפת לרכבי כבוי והצלה, נציגים בלעדיים של חברת

.

E One Inc עידן בטיחות מהנדסים מייצגת בלעדית את חברת

 .משנת 1983 וכיום, מתחזקים רכבי כיבוי אש, מספקים את הרכבים לרשויות המקומיות, לשירותי הכבאות, לרשות הנמלים ושדות התעופה ולמשרד הבטחון

.לחברה מערך אחזקה ושרות בבית הלקוח