תכנון הנדסי, ייעוץ ורישוי בפרויקטים מורכבים בתחום הבנייה

.את טביעת האצבע המקצועית של כלל הצוותים המקצועיים בחברה

תכנון מקצועי של מערכות גילוי וכיבוי

הגנה על חיי אדם במצבי חירום 

תכנון וייעוץ בתחום הבנייה