צור קשר

intermarket@eidangroup.com

 +972 3 9534040, 4045  :טלפון

 +972 3 9616501  :פקס

כתובת

רחוב משה לוי 11 ראשון לציון, ישראל 75678

 +972 3 9534040, 4045  :טלפון

 +972 3 9616501  :פקס

intermarket@eidangroup.com

www.eidangroup.co.il

©  2017 Eidan Group Ltd, Rishon Le Zion.