רישוי עסקים והיתרי בנייה

למהנדסי החברה רקע הנדסי ייחודי בתחום ההנדסה האזרחית, הנדסת בטיחות אש ותכנון מערכות ויכולת וניסיון בעבודה מול גורמי הרישוי. צוות החברה המיומן עוסק בפרויקטים גדולים ומורכבים המקיפים מתקנים רבים ואלמנטים שונים הטעונים תקינה, הוצאת היתרים מסוגים שונים, וכן רישיון עסק לפעילות המבוקשת על פי חוק לרישוי עסקים. החברה פועלת לרישוי מתקני תשתיות, מתקני

.גז ונפט, טרמינלים ופרויקטים מורכבים לסוגיהם כגון מנהרות ותשתיות ובנייה גבוהה מורכבת

:לחברה קשרי עבודה הדוקים עם

The Standard Institution of Israel - מכון התקנים הישראלי

NIST  - The Institute of Standards and Technology

 - עם המכון הטכנולוגי לתקנים  בארה"ב

 - עם מכון התקינה להגנה בפני אש ה

.אשר אף הוא נמצא בארה"ב וחלק מהתקנים בו אומצו על ידי הרשויות בישראל ונקבעו כחלק אינטגרלי באישור מבנים טרם איכלוסם

מכון התקנים הישראלי

רשיון עסק לפעילות ע"פ חוק לרישוי עסקים 

הוצאת היתרים מסוגים שונים