יזמות בינלאומית והתמחות בהקמת עסקים באפריקה וארה"ב

שינויים בעולם העסקים והמסחר הגלובלי מכתיבים תרבות עבודה שונה, זאת בעיקר מול הרשויות במדינות היעד והיכולת להניע מהלכים בתחום כח האדם הנוגע ישירות לידע סוציאלי ותנאי העסקה בתרבות אחרת. בעידן מתמחים בפתיחת עסקים בינלאומיים, בעיקר במזרח אפריקה וארה"ב. השרות כולל בדיקת נאותות מקיפה, דוח סיכונים וסיכויים ולוגיסטיקה מקומית עד גמר

.ההקמה. לחברה צוות מומחים בתחום הכרייה וכן בתחום בניית חוות באנרגיות מתחלפות באזורי פיתוח